Členství FAČR

Nastal čas, abychom zorganizovali platbu členství ve FAČR. Systém zůstává stejný jako v letech minulých, tzn. každý si roční členství uhradí sám.
Připomínám, že částky jsou stále stejné, tzn.děti do 18 let (tzn. včetně ročníku 2001) platí Kč 100,–.
č.ú. 369000369/0800
V příloze pokyny pro uskutečnění této platby. Prosím, aby jste platbu zadali co nejdříve a zejména aby jste Pokyny pro platbu členství FAČRvěnovali maximální pozornost přesnému zadání variabilního symbolu = celé rodné číslo bez lomítka.