Příspěvky U16

Kategorie dorost: 1000,- Kč/měs.

Příspěvky se budou platit k 15.dni daného měsíce (tj. za U16 1.platba za měsíc srpen do 15.srpna).

Zde sledujte aktuální změny v programu.