Příspěvky FAČR

Úhrada členství pro rok 2020 nejpozději do 30.ledna

číslo účtu: 369000369/0800

VS: použijte své rodné číslo

Částka: 100,- Kč